ઉંઝા પાટણ હાઇવે પર કોલેજના વિધાર્થીઓ દ્વારા ચક્કાજામ ॥ Sandesh News