પરેડના રિહર્સલમાં દોરડાથી ઉતરતા સર્જાઈ દુર્ઘટના ॥ Sandesh News