સાઉદી અરબના શાહી રાજકુમાર 'સોનાના પિંજરા'માં નજરકેદ, પથારી ભોંયતળિયે!